بازدید امروز: 12   بازدید دیروز: 48    مجموع بازدید ها: 361924  
از زندگانی ام گله دارد جوانی ام          شرمنده ی جوانی از این زندگانی ام
دارم هوای صحبت یاران رفته را          یاری کن ای اجل که به یاران رسانی ام